Ú Č E T N Í    S L U Ž B Y

 

 

Petra Kuldová, č.p. 171 , Velké Svatoňovice

Tel:       499 881848

Mobil:    605 172269

E-mail:     petrakuldova@seznam.cz

 

 

*  zpracování jednoduchého účetnictví ( Účto )

*  zpracování podvojného účetnictví ( STEREO )

*  zpracování mzdové agendy ( malé organizace )

*  zpracování ročních závěrek ( podklad pro daňové přiznání )

 

Nejsem plátce DPH!

 

     

Textové pole: Velké  Svatoňovice